Kết quả test IQ level 01

Kết quả test IQ level 01

Chỉ số IQ của bạn là

N/a

THANG ĐO CHỈ SỐ IQXẾP LOẠI

Chỉ số IQ của bạn nằm ở mức RẤT THẤP (ứng với tỉ lệ 2% dân số)

Các điểm mốc IQ thấp và bệnh chậm phát triển trí tuệ

Kết quả đo IQ dưới 70 được xem là có dấu hiệu bệnh “chậm phát triển trí tuệ” hay khả năng tinh thần hạn chế. Có 2% dân số trên thế giới chỉ đạt dưới 70 điểm trong các bài test IQ. Độ nghiêm trọng của chậm phát triển trí tuệ được chia làm 4 mức độ:

  • Chậm phát triển trí tuệ nhẹ ( Từ 50 – 70 )
  • Chậm phát triển trí tuệ vừa phải ( Từ 35 – 50 )
  • Chậm phát triển trí tuệ nặng ( Từ 20 – 35 )
  • Chậm phát triển trí tuệ nghiêm trọng ( Dưới 20 )
Bảng đo chuẩn chỉ số làm bài test IQ