Kết quả test IQ level 02

Kết quả test IQ level 02

Chỉ số IQ của bạn là

N/a

THANG ĐO CHỈ SỐ IQXẾP LOẠI

Chỉ số IQ của bạn nằm ở mức THẤP (ứng với tỉ lệ 16% dân số)

Bảng đo chuẩn chỉ số làm bài test IQ