Kết quả test IQ level 03

Kết quả test IQ level 03

Chỉ số IQ của bạn là

N/a

THANG ĐO CHỈ SỐ IQXẾP LOẠI

Chỉ số IQ của bạn nằm ở mức BÌNH THƯỜNG (ứng với tỉ lệ 68% dân số)

Bảng đo chuẩn chỉ số làm bài test IQ