Kết quả test IQ level 04

Kết quả test IQ level 04

Chỉ số IQ của bạn là

N/a

THANG ĐO CHỈ SỐ IQXẾP LOẠI

Chỉ số IQ của bạn nằm ở mức THÔNG MINH (ứng với tỉ lệ 14% dân số)

Bảng đo chuẩn chỉ số làm bài test IQ