Kết quả test IQ level 05

Kết quả test IQ level 05

Chỉ số IQ của bạn là

N/a

THANG ĐO CHỈ SỐ IQXẾP LOẠI

Chỉ số IQ của bạn nằm ở mức CẬN THIÊN TÀI (ứng với tỉ lệ 0.1% dân số)

Bảng đo chuẩn chỉ số làm bài test IQ

Các điểm mốc IQ thiên tài và thiên tài mức độ cao

Những kết quả đo từ bài test IQ từ trên 145 được xem là thiên tài, chỉ với 0.1% dân số thế giới đạt được.

Có 3 mức để đánh giá là một thiên tài:

  • Thiên tài có mức ( Từ 145-164 )
  • Thiên tài mức độ cao có mức ( Từ 165-179 )
  • Thiên tài mức độ cao nhất có mức ( Từ 180-200 )