Từ khóa cho Tag

ung thư dạ dày

01:01
6 dấu hiệu ung thư dạ dày tuy “bình thường” nhưng hãy cẩn trọng!
Dấu hiệu ung thư dạ dày ở giai đoạn đầu sẽ được không rõ ràng, nhiều khi không có triệu chứng. Ở giai đoạn tiến triển sẽ có thể có...